En jordabalksbesiktning är mer omfattande än en överlåtelsebesiktning och omfattar hela köparens undersökningsplikt. Den ska inte jämföras med en enklare utökad överlåtelsebesiktning (kallas ibland steg 2 eller steg 3). En  jordabalksbesiktning omfattar utöver det som ingår i en överlåtelsebesiktning även el, VVS, ventilation mm, men är inte mer omfattande än vad lagen kräver.

Den besiktning vi utför är okulär och är begränsad till de handlingar och den information som är tillgänglig på fastigheten i form av fysiskt närvarande personer och där tillgängliga handlingar som kopierats och mailats besiktningsmannen senast tre arbetsdagar före besiktningen. Undersökningen är begränsad till det kunskapskrav som lagen ställer på köparen. Detta innebär bl.a. att undersökningen inte avser så kallade dolda brister och fel eller att möbler och annat bohag flyttas för att se bakomliggande yto mm.

Kostnad för en jordabalksbesiktning är från 8 000 SEK. Priset inkluderar 1 timmes restid, 3 timmars besiktning samt 2 timmar rapportskrivning vilket normalt är tillräckligt. Om huset är stort, det finns fler byggnader än bostadshuset att besikta, köparen har många frågor eller restiden är längre så tar besiktningen längre tid. Tillkommande tid debiteras en kostnad om 950 SEK per påbörjad timme.

Vi besiktar i hela landet med tyngdpunkt på Länen Stockholm, Uppsala,  Västmanland, Norrbotten.