En förbesiktning är att jämföra med en statusbesiktning med tillägg att punkter som en besiktningsman tar upp vid en överlåtelsebesiktning särskilt beaktas.
Syftet är att kunna åtgärda mindre punkter innan överlåtelsebesiktningen och därigenom få anmärkningar i besiktningsprotokollet.
Ett protokoll med få anmärkningar gör det lättare för en kund att bedöma huset och bör göra att fler är intresserade vilket normalt ger ett högre slutpris.