Fråga: Jag vill veta vad en besiktning kostar? Vad är priset för en husbesiktning?Svar: Det beror på hur länge besiktningen tar och vad du vill ha besiktat. De flesta besiktningsmän har olika nivåer på besiktningen och de börjar på ca 5000 inkl moms för en okulär besiktning viket motsvarar SBR besiktning. Sedan har de tilläggstjänster som de ofta paketerar och benämner nivå 2, 3 osv. Fastighetshuset tar betalt per timma för de tilläggstjänster som utförs inom ordinarie besiktning. En steg 2 eller 3 besiktning för ett mindre hus eller sommarstuga kan man då få för ca 6 000 SEK inkl moms.

Fråga: Är alla besiktningsmän lika bra?

Svar: Nej, de är de inte! Besiktningsmän har olika bakgrund och därmed blir besiktningarna inte heller lika bra oavsett besiktningsman. Fråga alltid efter en besiktningsman från SBR så garanteras du en besiktningsman som har ansvarsförsäkring och också testas och utbildas fortlöpande. Fråga också om besiktningsmannen har en byggnadsingenjörsutbildning. Många företag håller låga priser eftersom deras besiktningsmän saknar en byggnadsingenjörsutbildning.

Fråga: Gör du besiktningar av skadedjursangrepp?
Svar: Nej! Jag är byggnadsingenjör och lämnar skadedjursangrepp till tekniker inom det området.

Fråga: Måste man vara byggnadsingenjör för att bli besiktningsman?
Svar: Nej det finns många som arbetar med besiktningar som saknar byggnadsingenjörsutbildning. Om du väljer att anlita en utan byggnadsingenjörsutbildning så är min rekommendation att inte betala mer än för en byggnadsingenjör! Våra priser ser du under respektive flik. För en besiktningsman utan byggnadsingenjörsutbildning bör du inte betala mer än hälften av vad en byggnadsingenjör tar för arbetet.

Fråga: Gör du jordabalksbesiktningar? Varför gör inte alla det?
Svar: Ja, vi är ett fåtal besiktningsmän som gör jordabalksbesiktningar beroende på att det ställer högre krav på kunnande inom teknik och juridik.

Fråga: Vad kostar en överlåtelsebesiktning respektive en jordabalksbesiktning? Vad är en billig besiktning?
Svar: Det är egentligen inte lätt att svara på vad en billig besiktning är. De flesta har nog olika svar på den frågan, vårt pris börjar på 5 000 inkl moms. En jordabalksbesiktning börjar på  8 000 inkl moms.

Fråga: Hur vet jag att besiktningsmannen, besiktningsföretaget är bra och har försäkringar?
Svar: Anlita en besiktningsman som är godkänd av SBR. Väljer du en besiktningsman som inte är ansluten till SBR så bör du betala betydligt mindre för besiktningen. Kräv också alltid att besiktningsmannen ska ha en byggnadsingenjörsutbildning.

Fråga: Gör du besiktningar i hela landet?
Svar: Ja det gör jag men det blir lite dyrare om restiden blir längre! Vi försöker hitta en lösning där kunden inte debiteras mer än 2-4 timmars restid oavsett var i landet besiktningen utförs. Ring eller sänd ett mail så kan vi säkert finna en lämplig tid och lämpligt pris.

Fråga: Gör du energideklarationer och fuktmätningar?
Svar: Ja! Jag gör energideklarationer och fuktmätningar/fuktindikationer och har utbildning och godkännande för det.

Fråga: Vad är en snabb besiktningstid?
Svar: Jag tolkar det som en besiktningstid inom de närmaste dagarna. Vi utför besiktningar på helger och kvällar och kan normalt hitta en besiktningstid inom 2-3 dagar. Det är normalt med ett helg/kvällstillägg på 1500 inkl moms.

Fråga: Vad är en oberoende besiktningsman?
Svar: Min beskrivning av en oberoende besiktningsman är att han inte är anlitad av en mäklare. Han har inte heller ett avtal med mäklaren, vare sig direkt eller indirekt. De flesta säljarbesiktningar är med den definitionen utförda av en icke oberoende besiktningsman. Du bör som köpare alltid anlita besiktningsmannen själv och helst inte ta en av mäklaren rekommenderad besiktningsman. Du bör definitivt aldrig nöja dig med en köpargenomgång av säljarens besiktningsman. Tänk på att det är du som köpare som har en undersökningsplikt och inte säljaren.

Fråga: Vad är en dolda fel försäkring och är den bra att ha?
Svar: En dolda fel försäkring är en försäkring för fel som upptäcks efter köpet och som inte säljaren känt till eller borde känt till och som inte kommit fram vid besiktningen eller riskats vid besiktningen. Ett alternativ till en dolda felförsäkring är en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från dolda fel. Fördelen med en friskrivningsklausul är att den inte kostar något och nackdelen är att en köpare bör undersöka objektet noggrannare då han själv får stå för ev. dolda fel. En del mäklare hävdar att en friskrivningsklausul ger ett lägre pris eftersom det visar att säljaren är osäker på skicket. Med det resonemanget gäller det ju också att en dolda felförsäkring sänker priset.

Fråga.: Är de större besiktningsföretagen oberoende?
Svar: Ja, de är oberoende i de fall de är anlitade direkt av köpare eller säljare utan inblandning eller rekommendation av mäklaren. I Stockholmsregionen arbetar de flesta besiktningsmän i samarbete med en eller flera mäklare och deras oberoende har därmed ifrågasatts. Varför chansa när du köper ett hus för många miljoner kronor, anlita en oberoende besiktningsman för att säkerställa att besiktningsmannen står på din sida i affären. Köpare bör alltid anlita besiktningsman själv för att säkerställa oberoendet.

Fråga: Mäklaren ska ju enligt lag vara opartisk i affären, gäller detsamma för besiktningsmannen?
Svar: Nej konstigt nog ställs inte det kravet på besiktningsmannen och det är mycket märkligt då besiktningsmannen gör besiktning åt säljaren och mäklaren sedan bifogar besiktningen eller tillhandahåller besiktningen för köpare. I och med att protokollet tillhandahållandes från mäklare borde besiktningsmannen enligt lag vara opartisk. Som köpare kan du säkerställa en objektiv besiktning detta genom att anlita en opartisk besiktningsman, dvs en besiktningsman som inte har avtal med mäklare. Den besiktningsmannen du anlitar står på din sida i affären men förväntas göra besiktningen så objektivt som möjligt.

Fråga: Är det till för eller nackdel för säljare eller köparen att det tecknas en dolda fel-försäkran.
Svar: För säljaren som misstänker att det kan finnas dolda fel kan det kännas aktuellt att teckna en dolda fel-försäkring. Det är då viktigt att säljaren undersöker innehållet i försäkringen så att den täcker det som säljaren vill ha täckt. Konsumentverket har granskat dolda fel-försäkringarna efter klagomål på att de inte täcker det de utger att täcka och kommer att våren 2014 följa upp sin granskning. Vill säljaren vara säker så är det bättre att friskriva sig för de fel som säljaren misstänker kan förekomma. Se också http://www.svd.se/naringsliv/pengar/pengar-akta-for-dolda-fel_3541304.svd
För köparen visar Konsumentverkets granskning att det uppstår en osäkerhet om vem som står för ett fel. Först så får köparen – direkt eller genom säljaren – vända sig till försäkringsbolaget och om de hävdar att det är ett fel som säljaren ska stå för så får köparen vända sig till säljaren. Det innebär långa handläggningstider och stor osäkerhet för köparen. Frågan är om inte en köpare ska begära att priset sätts markant ned om en dolda fel-försäkring tecknats. Så länge dolda fel-försäkringarna är utformad som de nu är utformade ger de snarare en falsk säkerhet för köparen och vid en process så ska köparen processa mot försäkringsbolaget vilket i andra sammanhang ex whiplash skador visat sig vara svårt att få rätt mot försäkringsbolaget. Se också http://www.svd.se/naringsliv/pengar/pengar-akta-for-dolda-fel_3541304.svd