Pris eller kostnad för en överlåtelsebesiktning är beroende av omfattningen av besiktningen och storleken på byggnaden som ska besiktas. Besiktningen kallas ibland husbesiktning eller köparbesiktning respektive säljarbesiktning.

Pris Överlåtelsebesiktning, Husbesiktning, Jordabalksbesiktning (JB)

Hus upp till 80 kvm        – 5 000 SEK inkl moms,    JB 8 000 SEK inkl moms

Hus upp till 170 kvm      – 6 500 SEK inkl moms,   JB 9 500 000 SEK inkl moms

Hus större än 170 kvm  – 8 000 SEK inkl moms,   JB 11 000 SEK inkl moms

I priset ingår besiktning på plats 3 timmar, rapportskrivning och 1 timme restid.

För Jordabalksbesiktning ingår ytterligare en timme besiktning och en timme rapportskrivning.

Ska besiktningen användas för en dolda felförsäkring ska det ALLTID anges eftersom det då blir obligatoriskt med en fördjupad undersökning av riskkonstruktioner. Har det inte angetts och det också framgår av uppdragsbekräftelsen att syftet är att använda besiktningen till en dolda felförsäkring så har Ni inte rätt att använda besiktningen till en dolda fel försäkring.

 

Pris Energideklaration

Energideklaration i samband med besiktning utföres som tilläggsuppdrag till ett fast pris på 1 500 SEK inkl moms. Om enbart energideklaration beställs så är priset 2 500 SEK inkl moms, restid kan tillkomma.

 

Pris Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag utföres per timdebitering eller om så önskas till fast pris. Timdebiteringen är 950 SEK inkl moms. Normalt hinner man med såväl en okulär elkontroll samt okulär ventilationskontroll på en timme. Även andra tilläggsuppdrag utföres.

 

Pris Fuktmätning eller fuktindikation

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har ett omfattande krav på sin besiktning för säljaransvar Plus. Den tar sikte på utförlig kontroll av riskkonstruktioner. Priset för den är 2 000 SEK inkl moms samt timdebitering a´950 SEK inkl moms för den tid som går åt på plats för borrning, mätning tillkommande resor mm. Det tillkommer således utöver den initiala okulära överlåtelsebesiktningen.

Fuktindikation på tre av köparen anvisade platser samt protokoll debiteras ett fast pris om 1 500 SEK inkl moms

Om huset är stort, det finns fler byggnader än bostadshuset att besikta, köparen har många frågor eller restiden är längre så tar besiktningen längre tid. Tillkommande tid debiteras en kostnad om 950 SEK per påbörjad timme. Vi kan redan från början göra upp om omfattning i tid och vad som ska granskas och ge ett fast pris om så önskas.

Vi besiktar i hela landet med tyngdpunkt på Länen Stockholm, Uppsala,  Västmanland, Norrbotten. Vi debiterar aldrig för mer än 4 timmars restid.

För besiktning under helger tillkommer normalt 1 500 SEK inkl moms i helgtillägg.

One Response to Pris

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *