Regeringen har givit ut en utförlig skrivelse om radon där man beskriver faran med radon, jämför med andra länder och mycket information för husägaren och husköparen. Läs mer under länkar Regeringen. Skrivelsen är några år gammal men tar bland annat upp åtgärder mot radon och hur radon påverkar värdet på huset.

Radon, faror och lösningar

Notera att Regeringen lyfter fram vikten av att utföra en Jordabalksbesiktning (som är mer omfattande än en överlåtelsebesiktning).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *