En Överlåtelsebesiktning är en okulär besiktning som kan kompleteras med tillägg såsom fuktindikation, okulär elkontroll mm och som i normalfallet inte täcker köparens undersökningsplikt enligt Jordabalken. En Jordabalksbesiktning omfattar hela köparens undersökningsplikt enligt jordabalken.

Om Överlåtelsebesiktningen kompletteras i tillräcklig omfattning kan den i teorin omfatta lika mycket som en Jordabalksbesiktning men det är så vitt jag känner till ingen som erbjuder detta. En Jordabalksbesiktning kan reduceras till att omfatta detsamma som en Överlåtelsebesiktning. Det kan vara på grund av att köparen inte önskar en komplett Jordabalksundersökning eller liknande.

Prisskillnaden mellan en ren Överlåtelsebesiktning och en Jordabalksbesiktning är i vår prislista ca 3000 kr vilket innebär att den kostnadsmedvetna köparen som önskar tillägg i form av fuktindikation mm faktiskt får en mer omfattande besiktning än en överlåtelsebesiktning och till ett lägre pris genom att välja Jordabalksbesiktningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *