Efter att ni funnit er drömbostad och känner att här kan vi tänka oss att bo så är det dags att undersöka skicket på bostaden, dvs genomföra en Jordabalksbesiktning (en överlåtelsebesiktning täcker inte köparens undersökningsplikt enligt lag). Men redan innan ni kommer så långt finns några tipps att följa.

Efter visningen så är det lämpligt att åka ut ytterligare en eller flera gånger för att undersöka omgivningen. Besök dagis och skola i området för att se om de håller den nivå som ni önskar.
Kommunikationer undersöks och prova gärna dem en gång för att få en uppfattning om hur pendlandet blir. I många fall finns alternativ som går snabbare genom att bil tas en del av vägen. Tala med grannar och fråga hur de gör.
Känns allt bra så kan man med fördel anlita en besiktningsman för en timme i syfte att få en första uppfattning. Syftet är att inte buda på ett hus som har allt för dyra reparationer eller underhåll den närmaste tiden. Är exempelvis det dags att dränera och byta yttertaket så kostar det fort 300 000 eller mer. Är huset mer än 40 år kan det vara dags att byta stammar i samband med dräneringen eftersom nästa dränering ligger 20 år fram i tiden och det kan vara dags att byta stamledning dessförinnan. I samband med stamledning byts lämpligen stammar invändigt i huset. Kort sagt så kan det prisvärda huset vara en dålig affär och huset intill med ett 500 000 högre pris vara det kap ni söker.
En timmes status besiktning ger en överblick över kommande åtgärder de närmaste 10 åren och det tillsammans med en genomgång med säljare över utförda åtgärder ger er ett bättre utgångsläge inför val av hus att besikta. Står ni i valet och kvalet mellan två hus så kan en till två timmar med en besiktningsman ge er ett kvalificerat stöd i det valet.